sport woman take intestine board in the

WAT IS PDS

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een veel voorkomende stoornis van het maag-darmkanaal.

Deze darmstoornis is ook bekend als spastische darm of Irritable Bowel Syndroom (IBS). Naar schatting heeft

10 - 20% van de Nederlanders hier last van. De meest voorkomende symptomen zijn buikpijn, krampen, opgeblazen buik, diarree, of obstipatie, soms ook afwisselend. Daarnaast kun je last hebben van maagklachten, moeheid, slaapproblemen of lage rugpijn. Deze klachten kunnen je behoorlijk belemmeren in je dagelijkse leven.

Het meest kenmerkende symptoom van PDS is een zeurende, stekende of krampende buikpijn. De pijn kan zeer hevig zijn, bij veel mensen is dit voornamelijk 's avonds en 's nachts. De pijn kan gepaard gaan met aandrang, soms vermindert de buikpijn na het laten van winden of als je ontlasting hebt. Bij PDS is het ontlastingpatroon afwijkend, sommige mensen hebben diarree, anderen obstipatie, of een patroon waarbij verstopping en diarree elkaar afwisselen. Plotselinge onhoudbare aandrang komt veel voor.


Wanneer je je meldt bij de huisarts zal hij eerst je klachten uitvragen en zo nodig onderzoek verrichten.   

Na uitsluiting van andere ziektebeelden kan de diagnose PDS gesteld worden. Dit gebeurt op basis van je verhaal en de zogenoemde Rome-III criteria. 

Het betekent dat er in de voorafgaande twaalf maanden, tenminste 12 weken met klachten van buikpijn, of een onaangenaam gevoel in de buik, afnemend na stoelgang en/of verandering in frequentie en/of verandering in samenstelling (consistentie) ondersteund door tenminste 2 of meer van de volgende lichamelijke kenmerken (symptomen) moeten zijn.

 • Abnormale ontlastingsfrequentie (> 3 maal daags of < 3 maal per week)

 • Abnormale vorm van de ontlasting (harde keutels, zacht of waterig) in meer dan ¼ van het toiletbezoek

 • Abnormale passage van de ontlasting (abnormaal persen, loze aandrang of gevoel van incomplete darmlediging) in meer dan ¼ van het toiletbezoek

 • Slijmerige ontlasting bij meer dan ¼ van het toiletbezoek

 • Opgeblazen gevoel in meer dan ¼ van alle dagen

PDS is een functionele afwijking, dat wil zeggen dat het een aandoening is zonder fysiologische "meetbare"afwijking. De functie/werking van de darmen is verstoord. Wel is aangetoond dat de darmen van mensen met PDS gevoeliger zijn voor pijn dan bij mensen zonder PDS. Angst en spanning over lichamelijke afwijkingen kunnen op hun beurt spanning geven wat buikpijn kan doen toenemen.

OORZAKEN

De precieze oorzaak van PDS is niet bekend. Wel is de kennis over oorzaken en het ontstaan van PDS de laatste jaren toegenomen en wordt er veel onderzoek gedaan. Hoewel de oorzaak van PDS onduidelijk is, zijn er wel een aantal factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan of aanblijven van de klachten:  

 • PDS te maken heeft met een fout in het stofje serotonine in je lichaam. Serotonine is een stofje dat een rol speelt in het samentrekken van je spieren. Bij PDS is er een stoornis in het samentrekken van je darmspieren, waardoor je darm te heftig reageert op voedsel, inspanning en hormoonwisselingen.

 • Bij PDS-patiënten niet alleen sprake is van abnormale verwerking van prikkels in het maag-darmkanaal, maar ook in de hersenen. Hierdoor ervaren mensen met PDS eerder pijn in het maag-darmkanaal dan andere mensen. 

 • PDS ontstaat als gevolg van een darminfectie, bijvoorbeeld door een voedselvergiftiging. Mensen geven bij de huisarts namelijk vaak aan dat hun darmklachten begonnen zijn na een darminfectie. Er is echter nog aanvullend onderzoek nodig om dit met zekerheid vast te stellen.    

 • Angst en stress zijn geen oorzaken van een spastische darm, maar kunnen wel je klachten verergeren. Angst om een ernstige ziekte te hebben, spanning op school/werk/gezin, gepest worden, etc. 

 • Door een voedselallergie kunnen je klachten erger worden, omdat het de spierbeweging in je dikke darm verstoort, waardoor je last krijgt van klachten als buikpijn en krampen. Echter een allergie op zich is geen reden tot PDS, het kan alleen de klachten erger maken.

 • Er zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen die last hebben van een prikkelbare darm. Jongvolwassenen hebben relatief vaker last van het spastische darm syndroom en vaak verdwijnen de klachten aan de darmen vanzelf wanneer de middelbare leeftijd bereikt wordt.  


Er zijn steeds meer aanwijzingen dat PDS te maken heeft met de samenwerking tussen de hersenen en de darmen. Onze hersenen en darmen staan voortdurend met elkaar in verbinding. De communicatie tussen hersenen en darmen verloopt via ons zenuwstelsel. We kunnen dit niet bewust zelf sturen of beïnvloeden zoals we bijvoorbeeld onze beenspieren aansturen. Het zenuwstelsel geeft voortdurend signalen van onze darm door naar onze hersenen en andersom. Hierdoor ervaren we bijvoorbeeld honger, misselijkheid, braken, aandrang voor ontlasting, maar ook buikpijn, diarree en verstopping. Wanneer je denkt aan lekker eten loopt het speeksel je in de mond. Vlinders in je buik als je verliefd bent, buikpijn of diarree wanneer je een spreekbeurt moet houden zijn hier voorbeelden van die iedereen wel herkent.

BIJKOMENDE SYMPTOMEN

Bij PDS komen vaak ook andere maag-darmklachten voor, zoals gasvorming, winderigheid, een opgeblazen gevoel of een opgezette buik. Dit laatste kan zelfs zo zijn dat de buik 's morgens plat is en 's avonds lijkt of je een paar maanden zwanger bent.

Maagzuur, slikklachten, een brok in de keel en sommige soorten voedsel slecht verdragen.

Daarnaast kun je je vermoeid en futloos voelen, of klachten hebben die niet meteen onder PDS vallen: rugpijn, hoofdpijn, spierpijn, problemen met plassen, een onregelmatige menstruatie of pijn tijdens of na het vrijen.

Klachten kunnen van persoon tot persoon verschillen, en ook van dag tot dag. Periodes met en zonder klachten kunnen elkaar afwisselen.