ByMich (61 van 73).jpg

Hypnotherapie voor kinderen met buikpijn

Hypnose biedt tal van mogelijkheden voor kinderen vanaf ongeveer zes jaar oud, eigenlijk vanaf de leeftijd dat ze goed aanspreekbaar zijn. Jonge mensen kunnen net zoals volwassenen problemen krijgen op het gebied van gevoelens, gedachten, gezondheid en leren. Kinderen blijken erg goed te reageren op hypnose, in het algemeen beter dan volwassenen. Dat komt omdat kinderen een levendige fantasie en creatieve verbeelding hebben en omdat het zogenaamde “kritisch denken” bij kinderen nog minder ontwikkeld is. Ze zijn daarmee gevoeliger voor de suggesties die een therapeut hen geeft. Kinderen tussen 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep. Behandelingen kunnen daardoor korter duren dan bij volwassenen. Ook vanaf de tienerjaren werkt hypnose prima. Hier wordt het wel belangrijker dat de jongere zelf iets als probleem ervaart en gemotiveerd is om er wat aan te doen of er vanaf te raken. Een kind onder dwang naar een hypnotherapeut sturen werkt niet.

MEDISCHE HYPNOSE

 

Hypnose wordt bij kinderen bijvoorbeeld gebruikt voor het bestrijden van pijnklachten, slaapproblemen, bedplassen, angsten, stotteren, overgewicht en faalangst. Ook bij kinderen met het prikkelbare darmsyndroom of onbegrepen buikklachten is hypnose bewezen effectief. Uit onderzoek van AMC Amsterdam en het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein blijkt dat 85 procent van de kinderen met deze klachten een jaar na behandeling met hypnose pijnvrij waren. Van kinderen die een reguliere behandeling bij de kinderarts hadden gehad, was dat 25 procent. De kinderen en jongeren worden begeleid volgens een protocol dat is ontwikkeld door kinderarts Dr. Arine Vlieger en verpleegkundige/hypnotherapeut Carla Frankenhuis. Zij hebben samen met Prof. Dr. Marc Benninga (kindergastro-enteroloog) vanuit het Amsterdam Medisch Centrum en het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein wetenschappelijk onderzoek *) gedaan naar de effectiviteit van hypnose met het prikkelbaar darm syndroom en onbegrepen buikpijn klachten. Hierbij kreeg de helft van ruim 50 kinderen gedurende 3 maanden 6 hypnotherapie sessies. De andere helft kreeg een standaardtherapie bij de kinderarts. Na de therapie bleven de kinderen en jongeren de geleerde ontspanningstechnieken toepassen. 85% van de kinderen in de hypnosegroep waren één jaar na afloop van de therapie pijnvrij, versus 25% van de kinderen in de groep van de kinderarts. 

Een traject met medische hypnose duurt gemiddeld 5 - 7 sessies. Het kind krijgt vaak ook oefeningen en/of een opname mee om thuis te doen.

*) Vlieger AM, Menko-Frankenhuis C, Wolfkamp SC, Tromp E, Benninga MA. Hypnotherapie voor kinderen met functionele buikpijn of een prikkelbaar darmsyndroom: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Gastroenterology. 2007 Nov; 133 (5) :1430-6.

 

WERKWIJZE

Voordat met hypnotherapie wordt gestart moet het kind medisch onderzocht zijn om andere aandoeningen uit te sluiten. Ook wanneer je als ouder zelf een afspraak maakt, dien je een verklaring van de arts of specialist te kunnen overleggen. Voor de daadwerkelijke sessie met het kind, hebben wij een telefonische afspraak met de ouder(s) of opvoeder(s) en kan het intake formulier ingevuld worden. Als ouder of opvoeder ben je de eerste en laatste tien minuten aanwezig voor het voor- en nagesprek. In de tussentijd wordt er alleen gewerkt met het kind, zodat deze niet onnodig wordt afgeleid. Voor (het slagen van) hypnose is eigen bereidheid een voorwaarde. Belangrijk is dat het kind de eigen wens heeft om iets te veranderen (iets zelf ook als probleem ervaart) en er zin in heeft om langs te komen. Het moet een plezierige ervaring zijn. Voor jongere kinderen spreken wij dan ook niet over hypnose, maar gaan we door het maken van "fijne dromen" en oefeningen helpen om ze weer beter te laten voelen.